Demens hos dövblinda

Det finns svårigheter med att diagnosticera demens hos äldre dövblinda. Dels kan man få en diagnos fast man inte ska ha den, dels kan tecken på demens missas. Nu har forskare vid Köpenhamns universitet tagit fram världens första taktila demenstest. De första studierna med testet är gjorda och publicerade i tidsskriften ”Dementia and Geriatric Cognitive Disorders”.

Två händer som sträcker sig mot varandra

(Visited 1 times, 1 visits today)