Förbundet Sveriges Dövblinda

Dövblinda har ett eget teckenspråk

Förbundet Sveriges Dövblinda har funnits ända sedan år 1959. De jobbar för att dövblinda i Sverige ska ha full delaktighet i samhället. De kämpar även för att sprida kunskap om dövblindas situation. När man har detta handikapp är det lätt att bli isolerad, då man behöver en dövblind-tolk för att förstå och göra sig förstådd.

Förbundet driver flera projekt med ekonomisk ersättning från Allmänna Arvsfonden. De har lokala föreningar över hela Sverige och ordnar träffar, läger och andra aktiviteter. Man kan vara vanlig medlem eller stödmedlem. Det sistnämnda är passande om man har en anhörig som är dövblind.

(Visited 1 times, 1 visits today)