Teckenspråkets historia

Ända fram till 1500-talet ansåg man att det var meningslöst att döva fick någon form av utbildning. Vid den här tiden föddes i Spanien många döva barn på grund av inavel, som var vanligt förekommande för att man ville behålla rikedomarna inom familjen. För att de döva skulle kunna förvalta sitt arv fick de en […]

Mer