Vad är taktilt teckenspråk?

Har du funderat på hur någon som är både döv och blind kommunicerar med omgivningen? Vad är taktilt teckenspråk och hur används det?. Vad är då det? Taktilt teckenspråk går ut på att en dövblindtolk tecknar det som ska sägas i handen på den som är dövblind. Den dövblinde tecknar sedan själv sitt svar tillbaka. Men det är inte alla dövblinda som använder sig av taktilt teckenspråk. Beroende på hur grav syn- eller hörselnedsättning personen har kan han eller hon använda sig av punktskrift, tal med hjälp av hörseltekniska hjälpmedel, skrift med stor stil eller teckenspråk. Olika sätt passar olika personligheter helt enkelt. När dövblinda barn börjar i förskolan går de i förskolor för döva eller hörselskadade barn. Om det är en lättare hörselskada går barnen i förskolor med hörande barn. När det är dags att börja skolan kan föräldrarna välja att låta barnet gå i någon av de fem specialskolorna som finns för döva och hörselskadade barn och ungdomar. En dövblind kan också gå hela sin skolgång i en klass med hörande elever, förutsatt att det finns anpassade hjälpmedel.

(Visited 658 times, 1 visits today)