Vad innebär taktilt?

Ordet taktil används för att beskriva överförandet av information med beröring. Synskadade använder sig exempelvis av punktskrift för att läsa, där fingrarnas beröring avläser upphöjda mönster av punkter på ett papper. Punktskriften gör att en synskadad person kan läsa stora volymer och även skriva, vilket görs med några enkla redskap. Det här har gjort det möjligt för personer med nedsatt syn att utbilda sig och komma ut på arbetsmarknaden. Är en synskadad intresserad av jobb socionom är det inget hinder idag. Tvärtom kan funktionsnedsättningen komma till nytta. En möjlighet är exempelvis att utbilda sig till kurator och jobba med personer som är synskadade.

Händer som läggs på varandra i cirkel

(Visited 13 times, 1 visits today)