Vanligt med samsjuklighet för dövblinda

Bland dövblinda är det väldigt vanligt med samsjuklighet, vilket betyder att man har fler diagnoser utöver sin primära diagnos. Vanligast av dessa diagnoser är depression som förekommer 3 gånger oftare hos en dövblind än hos en högfungerande person. Höga nivåer av kortisol i blodet kan vara en stor del av varför det ser ut på detta vis då det idag är ett samhällsproblem att vi lever sådana stressiga liv som vi gör i dagens samhälle. För en person som lever med en tung primär diagnos där man upplever mycket problem i sitt vardagliga liv så är inre stress ofta en del av vardagen. I fall där man lever under mycket stress så går aldrig kortisolen ner igen som den bör efter en stressig situation och detta kan skapa många hälsoproblem både fysiskt och psykiskt. Därför är det mycket viktigt att man själv tar ansvar för sin hälsa och håller koll på sina kortisolnivåer.

(Visited 1 times, 1 visits today)