Arbeta som teckenspråkstolk

Som teckenspråkstolk arbetar du med att tolka mellan tal och dövas teckenspråk.

Du kan studera till teckenspråkstolk på Stockholms universitet samt på sju olika folkhögskolor runt om i landet. Om du väljer teckenspråkstolkutbildningen kommer du också att få kompetens för dövblindtolkning.

Att vara tolk handlar både om att behärska teckenspråk och att lära sig att tolka förståeligt för andra människor. Något som är viktigt är att man tycker om att arbeta med människor och att man verkligen brinner för kommunikation och språk.

Många dörrar öppnas i arbetslivet efter en tolkutbildning, hela samhället kan ju faktiskt fungera som din arbetsplats.

Om du gillar att jobba med barn kan du välja att bli tolk på en skola för döva. Arbetsplatsen kan också vara annorlunda varje dag, jobbet passar dig om du gillar omväxling.

Något som är bra att komma ihåg är att Sveriges teckenspråk skiljer sig från andra länder, så om du vill jobba utomlands ska du ta det lokala teckenspråket i beaktande.