Om sidan

Kommunikation är en förutsättning för att vi ska kunna göra oss förstådda. För den som hör och ser är det inga problem att kommunicera med tal, bokstäver och kroppsspråk.

En synskadad eller blind person läser och skriver med hjälp av blindskriftspråket Braille, som består av upphöjda punkter i pappret. En hörselskadad eller döv person använder teckenspråket, teckenspråkstolkar och det vanliga skriftspråket.

Men hur gör en person som är både blind och döv? Det går ju inte att teckna tecken till någon som inte ser och det går inte att tala med någon som inte hör. Som tur är finns det ett sätt att kommunicera med en dövblind. Taktilt teckenspråk är ett språk som är speciellt utvecklat för dövblinda.

På den här bloggen kommer du att få lära dig mer om det taktila teckenspråket och det vanliga teckenspråket. Du kommer också att kunna läsa om hur det är att vara dövblind och få tips på andra sajter där du kan lära dig ännu mer.