Hur är det? Tips? Lär dig!

Allt om att leva som blind eller hörselskadad

Lär dig teckenspråk eller hitta produkter som underlättar vardagen för den som är blind eller har hörselskador. 

Hörselskador hos barn

Efter förlossningen genomgår alla bebisar ett hörseltest. Vid detta test kan eventuella medfödda hörselskador upptäckas men det är också vanligt att skador framträder i ett senare skede av livet.

Hörselskador är inte alltid medfödda och barn kan utveckla dessa successivt under uppväxten. Det finns ett flertal tecken som kan tyda på att hörseln är nedsatt

En blind man frågade en vis man: ”Finns det något värre än att förlora sin syn?”

Den vise mannen svarade: ”Jo att förlora sin klarsyn”

Utvecklingen av nya produkter för hörselskadade

Utvecklingen av nya produkter för hörselskadade går hela tiden framåt. Många gånger är det bra produkter som verkligen uppfyller någons behov som kommer ut på marknaden. Den senaste trenden har varit hjälpmedel för att förbättra användningen av hörselapparater. Det är väldigt bra eftersom det gör att varje hörapparat går att anpassa bättre efter användarens behov.

Informations - inhämtning som blind

Internet är en av våra främsta informationskällor idag. Det är också i hög grad ett visuellt medium som består av texter och bilder i högre utsträckning än ljud. Om man är blind kan det vara problem att ta del av det internet har att erbjuda.

Driva eget företag som hörselskadad

Det är många arbetsgivare i samhället som inte vet att hörselskadade idag kan arbeta inom vilken yrkeskår som helst tack vare till exempel tekniska hjälpmedel och teckenspråkstolk, vilket kan kännas frustrerande. Många hörselskadade drömmer om att starta eget företag och fördelarna med att driva eget företag är många.
Arbeta som teckenspråkstolk

Det finns flera skolor som du kan studera vid för att bli teckenspråkstolk. Teckenspråk skiljer sig mellan olika länder, vilket kan vara bra att ha i åtanke ifall att du har önskan om att arbeta även utomlands eller har lärt dig teckenspråk redan men i ett annat land.