Hörselskador hos barn

Efter förlossningen genomgår alla bebisar ett hörseltest. Vid detta test kan eventuella medfödda hörselskador upptäckas men det är också vanligt att skador framträder i ett senare skede av livet.

Hörselskador är inte alltid medfödda och barn kan utveckla dessa successivt under uppväxten. Det finns ett flertal tecken som kan tyda på att hörseln är nedsatt, ofta i kombination med varandra. Barnet kanske inte svarar på tilltal, är sen i sin språkutveckling eller presterar sämre i skolan. Humöret kan också antyda att något inte står rätt till och barn kan reagera med ilska och tårar när de inte förstår vad som sägs runt omkring dem.

Det finns idag många hjälpmedel som kan underlätta vardagen för hörselskadade och inlärning kan ske via exempelvis appar på surfplattan. Tänk på att se över produktförsäkringar genom Moderna försäkringar om hushållet innehar diverse tekniklösningar för både barn och vuxna.