Gå en teckenspråkskurs!

Har du alltid velat gå en teckenspråkskurs? 1981 antogs teckenspråk som modersmål för döva och det finns ungefär 40 000 tusen döva människor i Sverige. Att lära sig teckenspråk öppnar en helt ny värld för kommunikation för dig som du inte visste existerade förut. Om du är intresserad av en teckenspråkskurs kan du till exempel delta i en onlinekurs eller helt enkelt titta på Youtube-filmer som visar på teckenspråk. Du kan lära dig vissa fraser eller ett helt språk. Det kanske finns många olika anledningar till att du vill lära dig teckenspråk. Du kanske vill lära dig att kommunicera med flera människor på deras villkor eller du har kanske ett barn som föddes som döv. Du kan även arbeta som teckenspråkstolk efter att du har gått den rätta utbildningen på ett universitet eller folkhögskola. Det finns stora likheter mellan gester och teckenspråk, det vill säga den som talar med hjälp av händerna och den som talar teckenspråk. Detta tyder på att det finns universella mänskliga strategier för hur vi förmedlar budskap med kroppen.