Ny teknologi för döva

Hur skulle du kommunicera med en döv person? Om du inte talar teckenspråk kan det bli problem. En del skriver på lappar eller försöker använda kroppsspråk men med hjälp av ny teknologi ska alla döva kunna kommunicera med alla hörande, även de som inte talar teckenspråk. Lösningen är nya vantar som förvandlar teckenspråk till tal. Innovationen kommer från University of Washington och kommer inledningsvis bara att fungera för engelskspråkiga. Den som är döv kan använda vantarna och teckna som vanligt, då känner sensorer vid handlederna och fingrarna av vilka ord som tecknas. En dator tolkar resultaten och översätter till engelska ord. Det finns runt 70 miljoner döva människor i världen och ny teknologi utvecklas hela tiden för att minimera kommunikationssvårigheterna mellan döva och hörande. Oftast handlar det om att använda andra sinnen för att kompensera för det som fattas. Två exempel på detta är västen VEST som använder vibrationer för att få den döve att känna ljud och brandlarm för döva som använder starkt blinkande ljus och vibrationer istället för ljud.