Vad är dövblindhet?

Vad innbär det att leva med en funktionsnedsättning som dövblindhet? Du har kanske hört talas om dövblindhet, men vet du närmare vad det innebär? Om inte ska du få reda på det nu. En dövblind person är alltså en person som både har nedsatt hörsel och nedsatt syn. Denna nedsättning är, ifall av dövblindhet, så stor att personen ofta har svårt att klara sig utan hjälp. Det här är inte svårt att förstå om man tänker på hur mycket vi litar till våra sinnen hörsel och syn för att klara vardagen. Det finns två kategorier av dövblindhet, dels de som är dövblinda och de som är dövblindfödda. Om man är dövblind har man alltså fått skadan senare i livet. Den som är dövblindfödd föddes däremot helt utan syn och hörsel. Dövblindföddhet beror ofta på att mamman drabbats av sjukdom under graviditeten. I dessa fall är röda hund en vanlig orsak. I Sverige finns idag 200 dövblindfödda personer. De som är dövblinda delas upp i två kategorier, en för de som är under 65 år och en för de som är äldre. I kategorin under 65 år finns ungefär 2 000 dövblinda personer. Som dövblind kommunicerar man genom taktilt teckenspråk. Detta är vanligt teckenspråk som den dövblinda avläser med händerna.