Teckenspråk för barn

Vill du utveckla ditt lilla barns talade språk? Då kan du stödja språkutvecklingen genom att använda babyteckenspråk. Språket använd främst för hörande och inte till hörselskadade barn. Du pratar som vanligt med ditt barn men lägger dessutom till tecken. Du har säkert märkt att barn ofta pekar när de vill någonting, teckenspråk för barn blir därför en naturlig utveckling av barnens egna uttryckssätt. Att barnet tar till händerna för att uttrycka sig beror på att motoriken utvecklas tidigare än talet. Det handlar inte om att du som förälder ska lära dig ett helt nytt språk. När du använder teckenspråk för barn tecknar du det väsentligaste ordet i den mening som du säger. På så sätt får barnet både höra och se ordet, vilket alltså förstärker och förenklar inlärningen. Barnet brukar vanligtvis vara runt nio till tio månader när det lär sig att peka och då är det också lagom att börja med teckenspråk. I början kanske barnet inte visar något som helst intresse men fortsätt ändå. En dag kommer barnet att visa med tecken.