Hur är det att leva som döv?

Har du någon gång funderat över hur det är att Hur är ser vardagen ut och hur är det att leva som döv?? Det är en fråga som man inte kan svara på om man inte själv är döv. Det finns dock en hel del betraktelser från döva som kan ge en viss inblick i hur det är att leva som döv. Hur livet som döv är kan också skilja sig för den som varit döv från födseln och den som har mist sin förmåga att höra.

Många döva vittnar dock om att livet som döv är fullt fungerande. Att leva som döv innebär bara att man kommunicerar på ett annat sätt än hörande människor, nämligen med teckenspråk. I de flesta fall har man dock samma fysiska förmåga som alla andra och kan leva och arbeta som vanligt, även om det naturligtvis finns arbeten som inte fungerar om man inte är hörande. När man är döv är det viktigt att man får delta i sammanhang med andra döva människor, dels för inte känna utanförskap och dels för att kunna kommunicera fritt.